TEDAŞ 10 Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019

TEDAŞ 10 Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019 İlanı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından, 8. dereceli 10 (on) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

I – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

(1) ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 75 (yetmiş beş) ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 (iki yüz) kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.

(3) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).

(4) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

(5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

(7) TEDAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.

(8) Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “II-SINAV BAŞVURUSU” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

II – SINAV BAŞVURUSU

(1) Giriş sınavına katılmak için başvurular 15/02/2019 tarihinde başlayacak olup, 15/03/2019 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

(2) Başvurular, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) yayımlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:13 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.

(3) Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

III – BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

(1) Başvuru Formu (www.tedas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).

(2) KPSS Sonuç Belgesi.

(3) Başvuru tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce çekilmiş 2 (iki) adet renkli vesikalık fotoğraf.

(4) Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin, ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı suretleri (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).

(5) Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IV – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22/03/2019 tarihinde www.tedas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri” 09/04/2019-21/04/2019 tarihleri arasında “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:13 Balgat-Çankaya /ANKARA” adresinde adaylara şahsen elden teslim edilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, Adaylık Belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir.

(3) Adaylar giriş sınavına, TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaporttan herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir.

TEDAŞ 10 Müfettiş Yardımcısı Alımı 2019 İlanının tam metni için tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

İnstagram'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

   
Etiketler:

Güncel Memur Personel Alımları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı